Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viaSmerfMaruda SmerfMaruda
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viainalcanzable inalcanzable

February 20 2017

9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viamartinif16 martinif16
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viainalcanzable inalcanzable
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viajoannna joannna
8890 f229 500
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamadadream madadream
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viamadadream madadream
5668 f196
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
1396 5d9a
Reposted fromnoticeable noticeable viamadadream madadream
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viamadadream madadream
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamadadream madadream

February 18 2017

3145 e8d7
1430 52ff
Nationalism is stupid
Reposted fromckisback ckisback viairmelin irmelin
8535 da11
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viazupkaaa zupkaaa
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl