Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viajoannna joannna
9080 c596 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
Adam Elsheimer - The Flight into Egypt, detail
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viajoannna joannna
5374 032a 500
Reposted fromeverybodyliess everybodyliess viajoannna joannna
Reposted fromFlau Flau viajoannna joannna
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viacoolstorybro23 coolstorybro23

November 04 2018

6092 41de
Reposted fromursa-major ursa-major viajoannna joannna
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viajoannna joannna
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

October 29 2018

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajoannna joannna
1178 9f42
Reposted fromjohankam johankam viajoannna joannna
Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromsolitaire solitaire viajoannna joannna
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viajoannna joannna
Reposted frombluuu bluuu viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl