Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

0502 ccd4 500
Reposted fromobliviate obliviate viaDeiji Deiji
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viaDeiji Deiji

October 11 2018

We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacrispybones crispybones

October 09 2018

4530 7a83 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
8765 d2ae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
9851 2071 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

October 08 2018

9028 ac51
Reposted fromkarahippie karahippie

October 04 2018

5662 76f4
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaDeiji Deiji
2945 c0e4 500
Reposted fromowca owca vialaj laj
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialaj laj
3347 5650
Reposted fromarancione arancione vialaj laj
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana vialaj laj
6573 0135
Reposted fromkarahippie karahippie
5831 b922
a bit of both, I'd say 
Reposted fromnazarena nazarena viairmelin irmelin
4800 5721
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin

October 02 2018

8258 6fca
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl