Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2020

Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś  i jak to się stało, że przetrwałaś.  Właściwie nie będziesz nawet pewna  czy to już naprawdę koniec,  ale o jednym możesz być absolutnie przekonana -  gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz j uż tą samą osobą,  którą byłaś, zanim nadszedł sztorm.  O to właśnie chodzi  w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromsorriso sorriso

December 20 2019

0828 117c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacrispybones crispybones

December 15 2019

3375 6663 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viainalcanzable inalcanzable
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viainalcanzable inalcanzable
Zostań dzisiaj świętym Mikołajem. Sposobów jest tysiące. Uśmiechnij się, zamiast nosić głowę w chmurach ; zauważ, zamiast patrzeć na czubek własnego nosa; pochyl się zamiast ignorować; uszanuj,zamiast lekceważyć; kochaj,zamiast nienawidzieć.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamruu mruu
0062 ce40
Reposted fromkarahippie karahippie
2977 5dfa 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

December 12 2019

5181 bfc7 500
Reposted fromlllm lllm viairmelin irmelin
Reposted fromlove-winter love-winter viarisky risky
Wall Street tree
Reposted fromcici525 cici525 viarisky risky

December 08 2019

8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viainalcanzable inalcanzable
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

December 05 2019

0078 78c1 500
Reposted fromdawcioq dawcioq viairmelin irmelin

December 04 2019

0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
5015 2128 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin

November 26 2019

5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamruu mruu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl