Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarisky risky
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viasorriso sorriso

February 13 2020

Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
6512 5bda
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasorriso sorriso

February 11 2020

6472 8086
Reposted fromkarahippie karahippie
4268 7d1c
Reposted frommiischa miischa viakarahippie karahippie
Przecież najbardziej dojrzewamy  w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasorriso sorriso

January 29 2020

8943 da4e
Reposted fromkarahippie karahippie
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viarisky risky
0486 14bf 500
Reposted fromkarahippie karahippie
1623 b553 500
Reposted fromBabson Babson viarisky risky

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasorriso sorriso

January 27 2020

0904 42ca 500
Reposted fromkarahippie karahippie

January 09 2020

Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś  i jak to się stało, że przetrwałaś.  Właściwie nie będziesz nawet pewna  czy to już naprawdę koniec,  ale o jednym możesz być absolutnie przekonana -  gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz j uż tą samą osobą,  którą byłaś, zanim nadszedł sztorm.  O to właśnie chodzi  w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromsorriso sorriso

December 20 2019

0828 117c 500

December 15 2019

3375 6663 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viainalcanzable inalcanzable
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viainalcanzable inalcanzable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl